Login

header-info-news

          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช  วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา จำนวน 100 กระสอบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมนำไปบำรุงดินที่ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองให้สมบูรณ์สวยงาม ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2560

48477 resize

48479 resize

48480 resize

48483 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222