Login

header-info-news

          วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ นายอำเภอดอกคำใต้ นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้ นายศรีหล้า เผ่าใจมา นายก อบต.คือเวียง ยื่นหนังสือต่อ พลอากาศตรี ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง พลอากาศตรีสมศักดิ์ อ่อนเปรี้ยว และคณะผู้ประสานภารกิจ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิณ จั่นตอง เพื่อติดตามและผลักดันการออกแบบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำร่องช้าง (เดิม) ในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม ไม่ให้น้ำหลากเข้าสู่ตัวเมืองดอกคำใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้อย่างยั่งยืน และยังได้มอบแนวทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการจัดการขยะรวมทั้งผลการศึกษาการสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา 

46519 resize

IMG 0560 resize

IMG 0532 - Copy resize

IMG 0535 - Copy resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222