Login

header-info-news

          วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่สามแยกบ้านปิน ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 ชมรมผู้สูงอายุสี่ตำบล คือ ตำบลบ้านถ้ำ บ้านปิน หนองหล่ม และคือเวียง ร่วมกับการท่องเที่ยว 4 ตำบล ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายธนัช วงศ์มา เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา ร่วมปั่นในครั้งนี้ด้วย

44240 resize

44243 resize

44102 resize

44167 resize

44340 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222