Login

header-info-news

          วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่บริเวณหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียตริ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี   สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ ได้กำหนดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

225917 resize

20689808 966103960197791 5383814256599994539 o resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222