Login

header-info-news

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "พะเยารวมพลังปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560" ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดพะเยา จัดทำโครงการพะเยารวมพลังปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง มีประชาชนชาวจังหวัดพะเยากว่า 3,000 คน รวมใจสวมเสื้อยืดพระราชทาน แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยการปั่นจักรยานรอบกว๊านพะเยา รวมระยะทาง 2.9 กิโลเมตร  แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และหลังจากเสร็จสิ้นการปั่นจักรยานแล้ว นักปั่นทุกท่านยังมีโอกาสได้รับประทานอาหารจากหน่วยรถทำอาหารเคลื่อนที่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายก อบจ.พะเยา ได้ลงมือปรุงอาหารด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยเทคนิคพะเยา นำหน่วยบริการซ่อม (Fix it) มาบริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยาน เพื่อความปลอดภัยก่อนปั่นด้วย  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพะเยา ได้นำเมล็ดทานตะวันมาแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง ให้บานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 

7

1

2

3

4

5

6

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222