Login

header-info-news

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ นายสมโภชน์รัฐ แก้วน่วม ประธานอนุกรรมการสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฎหมาย และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามใบยา ยาเส้น และยาสูบที่มิชอบด้วยกำหมายของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ที่เข้าเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการจัดเก็บภาษี อบจ.ยาสูบ รวมถึงปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่

1 resize

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222