Login

header-info-news

          วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นางชุติกาญจน์ พัวศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอำเภอเมือง เขต 5  ร่วมจัดงานเนื่องในวันงดสุราแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2560  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมแถลงผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2560) และเป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันงดสุราแห่งชาติ จังหวัดพะเยาประจำปี 2560” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ หมู่บ้านต้นแบบลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 9 หมู่บ้าน , งานแต่งปลอดเหล้า 5 งาน , ชมรมคนปลอดเหล้า 1,769 คน และบุคคล องค์กรดีเด่นขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา จำนวน 10 คน/องค์กร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวอรุณี ชำนาญยาประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยตรีสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ตลอดจนหัวหน้าราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222