Login

header-info-news

          วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงช่วยทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222