Login

header-info-news

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ เพื่อติดตามและส่งมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ นางจี๋ มานิตย์ อายุ 90 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 32 ม.2 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ นายนวล จำรัส อายุ 90 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5/1 ม.3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ และนางศรีจันทร์ มานิตย์ อายุ 60 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 128 ม.3 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222