Login

header-info-news

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 กรกฎาคม 2560 และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1 resize

DSC 4341 resize

DSC 4350 resize

DSC 4353 resize

DSC 4368 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222