Login

header-info-news

          วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม        ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมมีการสวดมนต์ไหว้พระ นำเสนอวิดิทัศน์ผลงานของจังหวัดในรอบเดือนมิถุนายน 2560 วิดิทัศน์การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่โยกย้าย การบมอบเกียรตบัตรรางวัลความประพฤติดี การประกวดภาพยนตร์สั้นดีเด่นจังหวัดพะเยา การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรับนโยบายการบริหารงานและงานรัฐพิธีในเดือนกรกฎาคม 2560

IMG 4110 resize

IMG 4115 resize

IMG 4116 resize

IMG 4117 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222