Login

header-info-news

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและสำรวจสภาพถนนสายรองที่ชำรุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 /กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการสำรวจถนนสายรอง ถนนลาดยางผสมยางพารา หรือถนนภายใหญ่บ้าน รวมทั้งถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านที่ใกล้กับชุมชนที่มีนภาพชำรุด โดยมีระยะทางสั้นที่สามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารนากำหนดแนวทางมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222