Login

header-info-news

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ อบจ.พะเยา ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ได้ให้การต้อนรับและบรรยายหลักการดำเนินงานของเครื่องผลิตปุ๋ย EWA และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ จ.พะเยา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2560 

DSC 3572 resize

DSC 3574 resize

DSC 3577 resize

DSC 3599 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222