Login

header-info-news

          พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา ยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสติดโลก โดยให้ทุกภาคส่วนได้เกิดความตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังของคนในชาติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน

          วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงพสกนิกรชาวไทยในด้านต่าง ๆ นานัปการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ซึ่งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ นานัปการ และให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมแสดงพลังของคนทั้งชาติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

          ในภาคเช้าได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนท  “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” โดยปล่อยตัวที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เข้าเส้นชัยหน้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รวมระยะทาง 5.8 กิโลเมตร มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 600 คน  

6

11

22

33

44

55

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222