Login

header-info-news

          วันที่ 19 มิถุนายน 2560 พล.ต.สาธิต  ศรีสุวรรณ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 และ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนางจันทร์ติ๊บ ทะนันไชย อยู่บ้านเลขที่ 124/2 หมู่ 8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ต้องดูแลผู้ป่ายติดเตียง 2 ราย และพิการสมอง 1 ราย  ในเบื้องต้นได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ หลังจากนั้นมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะได้หาแนวทางในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222