Login

header-info-news

                วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรมปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 7 โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา กว่า 999 คน ปั่นจักรยาน รอบกว๊านพะเยา จำนวน 26 กิโลเมตร ซึ่ง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบกว๊านพะเยา รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน สานสามัคคี ทำความดี ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเป็นการออกกำลังกายสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะจัดในวันที่ 12 กรกฎาคม และวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เป้าหมาย 999 คัน ต่อครั้ง

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222