Login

header-info-news

                  วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตามรอยพ่อ บนดอยสูง ปลูกป่าเพื่อพ่อ โดยมี นายประจญ  ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปลูกป่า ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดกิจกรรม ตามรอยพ่อ บนดอยสูง ปลูกป่าเพื่อพ่อ ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมกานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประจำหมู่บ้านให้คงอยู่และเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างถาวร เกิดความเข้มแข็งของคนในชุมชนและสังคมนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ โดยมีราษฎรบนพื้นที่สูงองค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวนกว่า 200 คน

S  5136438

S  5136444

DSC 2615 resize

DSC 2614 resize

DSC 2633 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222