Login

header-info-news

           วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ กศน. จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในงาน กาแฟยามเช้า ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงาน กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือนเป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ 

IMG 3989 resize

IMG 3951 resize

IMG 3949 resize

IMG 3963 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222