Login

header-info-news

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 30  

          วันที่ 10 พฤศภาคม 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมี นายณรงค์ษศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชกาจจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ซึ่งจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น. ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 87 รูป ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ริมกว๊านพะเยา เวลา 09.00 น. จะมีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ ขบวนแห่ครัวตานแบบโบราณล้านนา ขบวนช่างฟ้อน เคลื่อนจากบริเวณถนนเลียบชายกว๊าน ไปประกอบพิธีไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ส่วนในภาคค่ำนั้นจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทราย หลวงพ่อศิลา อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานประจำวัดติโลกอาราม โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ที่ เวทีกลางลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา จากนั้น จะเดินธรรมยาตรา ระยะทางประมาณ 500 เมตร ไปที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม นั่งเรือพายไปเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา 3 รอบ

          สำหรับการเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยานั้นถือเป็นการเวียนเทียนทางน้ำ หนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดพะเยา โดยรอบปีหนึ่งจะจัดเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา 

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

6 resize

7 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222