Login

header-info-news

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมศาลยุติธรรมพบปะประชาชน เนื่องในโอกาส 135 ปี วันศาลยุติธรรม โดยมี นายปรีชา พวงสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งศาลจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมศาลยุติธรรมพบประชาชน เนื่องในโอกาส 135 ปี วันศาลยุติธรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และท้องถิ่น พร้อมข้าราชในสังกัดร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 100 คน

1 resize

2 resize

3 resize

IMG 3601 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222