Login

header-info-news

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับพลังงานจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีใช้ และวิธีการดูแลรักษาห้องอบพลังงานแสดงอาทิตย์ได้อย่างถูกพิธี โดยมีศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบล 7 แห่ง วิสาหกิจชุมชนม่อนทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 4 แห่ง

เข้าร่วมโครงการ

DSC 1897 resize

DSC 1882 resize

DSC 1899 resize

DSC 1882 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222