Login

header-info-news

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่วัดสว่างอารมณ์  ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ. พะเยา นำเจ้าหน้าที่และปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 750 กระสอบ มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 4, 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสว่างอารมณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม อยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนทำการเกษตรแบบเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์

1

2

3

4

5

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222