Login

header-info-news

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการไบท์ ทู ลิ้นจี่ การ์เด็นท์ ประจำปี 2560 โดยมี นายประจญ ปรัชกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง หน้ากว๊านพะเยา  และไปสิ้นสุด ณ สวนลิ้นจี่กำนันศรีทน อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวมระยะทาง 31 กิโลเมตร และมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดพะเยามีความสนใจในการออกกำลังกาย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และเพื่อประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยาให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ไทยให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222