Login

header-info-news

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ร่วมในพิธีเปิดงาน กระทรวงการคลังแฟร์ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ร่วมกับผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายและมาตรการสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาลอีกทางหนึ่ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อปท. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มีสิทธิมาลงทะเบียนมีสิทธิลุ้นรับรางวัลมากมาย คลินิกภาษี แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ กองทุนเงินออมชาติ การเสวนาทิศทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาในมิติไทยแลนด์ 4.0 การออกบูธอาหารและสินค้า OTOP จาก 9 อำเภอ 

DSC 4696 resize

DSC 4690 resize

DSC 4703 resize

DSC 4716 resize

S  23011361 resize

S  23011364 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222