Login

header-info-news

          วันที่ 25 เมษายน 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่บ้านแสงไทร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อให้กำลังใจและความช่วยเหลือชาวบ้านที่บ้านถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง และต้องสูญเสียภรรยาและลูก

1 resize

2 resize3 resize

4 resize

36213 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222