กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 19.08.63 อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น สำรวจบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ ต.ห้วยยางขาม อำเภอจุน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางสาวเขียว ไชยมงคล เลขที่ 69 ม. 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 2.นายหน่อ กาชัย เลขที่ 48/1 ม.5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

117964476 3211846532217913 6338295868931755269 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/34jOgkT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222