กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 19 ส.ค.63 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ ต.งิม อ.ปง และ ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายแก้วมา ชำนาญ บ้านเลขที่ 227 ม.10 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 2. นายเจริญ ภูคำ เลขที่97 ม.8 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 3.นายเมต อุทธิยา เลขที่94 ม.15 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

117946497 3211821625553737 4513921364323678162 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3j1poCp

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222