กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 17.08.63 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้นำหลักธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมี พระครูศรีรัตนโสภณ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดม่อนป่าสัก และ พระสมุห์ประจักษ์ วิจกฺขณ​โสภี เจ้าอาวาสวัดสันกองพัฒนาราม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา

117557812 3206169009452332 7685692556965940981 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2EohJyS

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222