กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 5 ส.ค.63 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จำนวน 13 ราย ดังนี้ 1. นางสาวไหล่ กล้าหาญ อายุ65ปี 9809 ม.6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 2. นางบาง มูลศรี เลขที่ 112 ม.4 บ้านป่าแขมใต้ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 3. นางมอญ ขานเพาะห์ อายุ 76 ปี 40 ม.5 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 4. นางไว จันทร์เงิน เลขที่13 ม.9 บ้านสันป่าตอง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 5. นางศีไวย วงศ์วาร เลขที่ 93 ม.9 บ้านสันป่าตอง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 6. นางใหล กองแก้ว อายุ 61 ปี เลขที่92 ม.4 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 7. นายไกรสร มาไกล เลขที่6 ม.7 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 8. นายขวัญ พอใจ เลขที่17 ม.9 บ้านสันป่าตอง ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 9. นายจ๋อน ผิวขาว อายุ 53 ปี 187 ม.9 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 10. นายทรม มะตะแสง เลขที่4 ม.5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 11. นายผัด ไชยลังกา เลขที่ 146 ม.6 บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 12. นายพงษ์ศักดิ์ ชมภูชนะภัย อายุ 37ปี 285 ม.1 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 13. นายศรีลา งามเจริญ เลขที่ 156 ม.2 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

116804968 3174687592600474 3030743890489919379 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3gyvhpX

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222