กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันนี้ (04.08.63) อบจ.พะเยา รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

116588783 3169884173080816 6561978290609391625 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/33szurz

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222