กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันนี้ (04.08.63) นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานและตรวจติดตามศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายทั้ง9 แห่ง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง อำเภอเชียงคำและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

116707077 3169763343092899 3061831757951057411 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3i9V348

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222