กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 9 ก.ค. 63 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา และนายธวัชชัย เพิ่มกร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มอบผ้าปิดปากหรือผ้าปิดจมูกให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน และโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองพะเยา ที่ขอความอนุเคราะห์มายัง อบจ.พะเยา เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ระบาด และสนับสนุนให้มีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและการระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

107163413 3099344483468119 3595061856893687397 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3fPxJb3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222