กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 8 ก.ค. 63 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา กล่าวต้อนรับ นายแสวง บุญรักษ์ศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เดินทางมาบรรยายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบจ.พะเยาสามารถนำหลักความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยแก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น นำความรู้ไปปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นข้าราชการที่ดี ตระหนักถึงผลดีของการมีวินัยและการรักษาวินัยได้อย่างเหมาะสม

107117632 3096824830386751 57856998835507745 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3g36zOl

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222