กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานมอบเช็คเงินอุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สมทบโครงการก่อสร้างโดมหลังคาคลุม จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสม และให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดผลดี ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

83623207 3082493581819876 111918098623961626 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/31IVPA7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222