กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันนี้ (01.07.63) ณ ห้องประชุม อบจ.พะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ให้การต้อนรับ 1. นางสาวกชพร ตามวงศ์ศร (มาจาก อบจ.เชียงราย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน 2. นางอารีย์ ทาแกง (มาจาก อบจ.เชียงราย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 3. นางสาวดารุณี คำดี (มาจาก อบจ.มุกดาหาร) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง และแสดงความยินดีกับบุคลากรของ อบจ.พะเยา ที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน 1.นางอังศุมาลี วงศ์ราษฎร์ (อบจ.พะเยา) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 2.นายนาวิน สมฤทธิ์ (อบจ .พะเยา) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

106394764 3077697085632859 7022874236869196341 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3dTP9l2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222