กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 16 มิ.ย. 63 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.พะเยา เพื่อพิจารณา(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 และ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.พะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

104436676 3037688029633765 8017687397097064284 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3eAduxK

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222