กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 12 มิ.ย. 63 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ขออนุมัติ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ 2.ขออนุมัติการจัดตั้งภาคีเครือข่ายศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 3.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณค่าบริการฟื้นฟูทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ให้กับหน่วยบริการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา 4.ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 5.ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์การแพทย์ ค่าเครื่องช่วยหูฟัง จำนวน 1 ล้านบาท เพิ่มให้กับด้านแผนงานโครงการ 6.ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเครื่องช่วยหูฟังให้กับหน่วยบริการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา 7.ขออนุมัติจัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559-2563 8.ขออนุมัติจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 9.ขอความเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

102454156 3027398460662722 4790387326555949473 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/31dLRqa

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222