กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 11 มิ.ย. 63 นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม การจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.พะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

102667597 3024713597597875 5477501688998223964 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hW6FIN

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222