กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 8 มิ.ย. 63 นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนนายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

103306782 3017443578324877 4995017102274542088 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3hUs1pS

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222