กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

วันที่ 5 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แพทย์หญิงศิลดา การะเกตุ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์กองทุนฟื้นฟูสมรรรถภาพจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาการขยายภาคีเครือข่ายศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 แห่ง และการจัดสรรงบประมาณค่าบริการฟื้นฟูทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ จำนวน 7 แห่ง

69938675 3009605755775326 524890354130878464 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3ev6oKC

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222