กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 21 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายจรินทร์ หงษ์ทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นตัวแทน นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

98078237 2973041449431757 70625901049544704 o

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/2LLJd1Y

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222