กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ (18.05.63) ณ ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/2563 เพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยรับรองระบบ cohort ward , พิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยสำหรับมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 และเพื่อพิจารณากรณีการเกิดเหตุอัคคีภัยต่างๆ

97657920 2965954760140426 7708213024863027200 o

ข้อมูลเพิ่มเติม :https://bit.ly/2ZrZd12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222