กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 15 พ.ค. 63 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ชมรมผู้ประกอบการวิทยุธุรกิจจังหวัดพะเยา อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และเสียงตามสายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 35 คน ร่วมการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมจัดการบริหารจัดการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งท้องถิ่นไปขยายผลในชุมชนสังคมและท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง อีกทั้งมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุขเจริญโปร่งใส โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

97991822 2956407214428514 3570203122556993536 o

ข้อมูลเพิ่มเติม :https://bit.ly/2WT3wB9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222