วันที่ 14 พ.ค.63 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 14 ราย ดังนี้
1.นางอารีย์ ใจเอื้อ อายุ 65 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
2.น.ส.ชลิตา ยานะ อายุ 27 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
3.นายจำปา สุขสีดา อายุ 55 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
4.นายสุริยันต์ อ้อยหวาน อายุ 34 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
5.นายศรีจันทร์ มูลเท อายุ 62 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
6.นายบัณฑิต ประทุม อายุ 62 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
7.นายไพ ละม้าย อายุ 57 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
8.นายมี รวดเร็ว อายุ 75 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
9.นางซอน ปลุกถ้ำ อายุ 70 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
10.นางเพ็ญ ใหญ่วงค์ อายุ 67 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
11.นายสุพัฒน์ ใหญ่วงค์ อายุ 39 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
12.นายณัฐพงษ์ หลักฐาน อายุ 55 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
13.นายห่วง ถึงการ อายุ 86 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
14.นายรุณ รัศมี อายุ 67 ปี ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

98159470 2956339007768668 5532604277446410240 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3cTi7Cb

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222