วันที่ 14 พ.ค.63 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นายแสง ชื่นใจ 71/1 ม.9 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
2.นายไข่ พุทธสาย ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
3.นายปรีชา ใจลา 135 ม.5 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
4.นายสมคิด จักไม้ 91 ม.5 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
5.นางปวน บุญมี 31 ม.10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
6.นายแสน พรหมเทพ 140 ม.13 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้มีความเป็นอยู่ ทั้งสภาพแวดล้อม สภาพร่างกาย จิตใจ ที่ดีขึ้น ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

97522029 2956293034439932 8799884451833184256 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3bSRzPW

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222