กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ (13.05.63) นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลแม่สุก และ ตำบลสันป่าม่วง จ.พะเยา รวมจำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายพีรัชชัย ศิริป๋า 253 ม.6 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
2.นายเหลา นันทาทอง อายุ 86 ปี ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

96696328 2951324518270117 2127393045119762432 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3g6TpjH

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222