วันที่ 08.05.63 อบจ.พะเยา โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าวังทอง จังหวัดพะเยา จำนวน 3ราย ดังนี้
1.นายสงกรานต์​ ทั้งนา​ อายุ​ 30​ ปี
2.นางเกษศิรินทร์​ ศรีชัย​ อายุ​ 73​ ปี
3.นายสมพงษ์​ อายุ​ 62​ ปี
เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

95953566 2940267759375793 3759927745170112512 n

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/36nwsEn

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222