วันที่ 07.05. 63 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านสาง จังหวัดพะเยา จำนวน 10ราย ดังนี้
1.นางไข ขายข้าวสาร อายุ 82 ปี
2.นายหน่อม อินต๊ะจักร อายุ 44 ปี
3.นายศักดิ์ ทรปัญญา อายุ 43 ปี
4.ด.ช.ชินดนัย พฤกษานันท์ อายุ 11 ปี
5. นายพุฒ ดูเหมา อายุ 60 ปี
6.นายเจิด หล่อดี อายุ 66 ปี
7. นายไข่ วงค์ไชยา อายุ 71 ปี
8. นายวัชรวุธ ศรีคำมูล อายุ 46 ปี
9. นางดี ชำนาญยา อายุ 82 ปี
10. นายสุทัศน์ หล่อดี อายุ 63 ปี
เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

96276201 2937437559658813 996413858413281280 n

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/36saNLd

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222