กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 2 พค 63องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณภายในอาคารสำนักงาน ทางเดิน ลิฟท์ ราวบันได ห้องน้ำ และจุดสัมผัสร่วมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ใ้ห้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา และผู้ที่มาติดต่อราชการ

95216642 2926039694131933 1815168778334371840 n

 ข้อมูลเพิ่มเติม :https://bit.ly/2Xno0Rt

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222