กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

job copy

วันที่ 29 เมษายน 2563 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานและตรวจติดตามศูนย์ฮอมฮักชุมชนจังหวัดพะเยา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ครั้งที่1/2563 เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฮอมฮักตำบลห้วยแก้ว และตำบลแม่กา โดยมี แพทย์หญิงศิลดา การะเกตุ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพะเยา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้วและตำบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

95659008 2923620254373877 5553815780891557888 o

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2Yl4HKv

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222